เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 43 อัตรา กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค

ข่าวประมูลอสังหาริมทรัพย์

  

''

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
เรื่อง เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 43 อัตรา
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค

   

-

     

-

     

-

     

-

 

-

 

-

 

-

     

-

 

-

     

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จะดำเนินการเปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 43 อัตรา กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค ดังนี้

 

ลำดับ รายการ
1. อาคาร 2 ชั้น ด้านหลัง 3 ชั้น หมายเลข 192/4 ซอยวรพงษ์ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
2. อาคาร 4 ชั้น หมายเลข 259/1-2 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
3. อาคาร 3 ชั้น หมายเลข 976 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
4. อาคาร 3 ชั้น หมายเลข 449 และ 451 ถนนพระรามที่ 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
5. ที่ดินแปลงหมายเลข 81 ตรอกนางเลิ้ง 2 ถนนศุภมิตร แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
6. อาคาร 3 ชั้นครึ่ง หมายเลข 154 ถนนพะเนียง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
7. อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 155 ถนนพะเนียง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
8. อาคารชั้นเดียว หมายเลข 108 ถนนเจริญกรุง ซอย 11 แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
9. อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 265,263,261,259 และ 404,400,398 ถนนเจริญกรุง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
10. อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 268 ซอยเทวีวรญาติ ถนนยุคล 2 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
11. ที่ดินแปลงหมายเลข 66 ถนนเจริญนคร ซอย 55 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
12. ที่ดินแปลงหมายเลข 140 ถนนเจริญนคร ซอย 55 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
13. ที่ดินแปลงหมายเลข 3/24 ถนนประชาราษฎร์ ซอย 26 แยก 6/1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
14. ที่ดินแปลงหมายเลข 54 ซอยชุมชน 106 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
15. ห้องพักอาศัย หมายเลข 2333/65 ชั้น 3 อาคาร 1 โครงการเทพประทาน ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
16. ห้องพักอาศัย หมายเลข 2333/66 ชั้น 3 อาคาร 1 โครงการเทพประทาน ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
17. ห้องพักอาศัย หมายเลข 2333/145 ชั้น 7 อาคาร 1 โครงการเทพประทาน ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
18. ห้องพักอาศัย หมายเลข 2333/170 ชั้น 7 อาคาร 1 โครงการเทพประทาน ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
19. ห้องพักอาศัย ชั้น 1 - 2 หมายเลข 2335/17 อาคาร 2 โครงการเทพประทาน ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
20. ห้องพักอาศัย หมายเลข 2345/58 ชั้น 3 อาคาร 4 โครงการเทพประทาน ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
21. ห้องพักอาศัย หมายเลข 2345/61 ชั้น 3 อาคาร 4 โครงการเทพประทาน ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
22. ห้องพักอาศัย หมายเลข 2345/140 ชั้น 6 อาคาร 4 โครงการเทพประทาน ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
23. ห้องพักอาศัย หมายเลข 2345/150 ชั้น 6 อาคาร 4 โครงการเทพประทาน ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
24. ที่ดินแปลงหมายเลข 4 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 86 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
25. ที่ดินแปลงหมายเลข 200 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 88 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
26. ที่ดินแปลงหมายเลข 400 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 88 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
27. ที่ดินแปลงหมายเลข 401 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 88 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
28. ที่ดินแปลงหมายเลข 383 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 88 แยก 9-2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
29. ที่ดินแปลงหมายเลข 392 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 88 แยก 9-4 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
30. ที่ดินแปลงหมายเลข 490 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 88 แยก 9-4 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
31. ที่ดินแปลงหมายเลข 443 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 88 แยก 9-7 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
32. ที่ดินแปลงหมายเลข 221 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 88 แยก 15 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
33. ที่ดินแปลงหมายเลข 222 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 88 แยก 15 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
34. ที่ดินแปลงหมายเลข 359 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 90 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
35. ที่ดินแปลงหมายเลข 688 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 90 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
36. ที่ดินแปลงหมายเลข 44 ซอยบ้านครูเล็ก ถนนพรหมราษฎร์ แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
37. ที่ดินแปลงหมายเลข 75 ซอยบ้านครูเล็ก ถนนพรหมราษฎร์ แขวงบางบอนใต้  เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
38. ที่ดินแปลงหมายเลข 76 ซอยบ้านครูเล็ก ถนนพรหมราษฎร์ แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
39. อาคาร 2 ชั้น พร้อมที่ดิน หมายเลข 217/1 ซอยศาลายา 1 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
40. ที่ดินแปลงหมายเลข 22/23 ซอยศาลายา 15 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
41. ที่ดินแปลงหมายเลข 16 ถนนมาลัยแมน ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
42. ที่ดินแปลงหมายเลข 8/19 ซอยใจเอื้อ 1 ถนนสะพานนนทบุรี-บางบัวทอง ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
43. ที่ดินแปลงหมายเลข 274/3/3 ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​

 

     ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่บัดนี้ - 12 เมษายน 2566  โดยลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่ >> คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียน และลงทะเบียนด้วยตนเอง โดยกรอกเอกสารและรับรายละเอียดเงื่อนไขการประมูล วันที่ 12 เมษายน 2566 (ในเวลาทำการ)

ส่วนกลาง

-  ห้องรับรอง 3 โถงบริการผู้เช่า อาคาร 6 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เลขที่ 173 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ส่วนภูมิภาค

- สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครปฐม  เลขที่ 15/13 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

- สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 254 หมู่ 6 ถนนอุดมสรยุทธ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

- สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 3 ถนนรถไฟ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

 โดยนำหลักฐานมายื่นความประสงค์ ดังนี้.-

บุคคลธรรมดา

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

นิติบุคคล

1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น  บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้มีอำนาจในนิติบุคคล 

กรณีมอบอำนาจ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล) จำนวน 1 ชุด พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2. เอกสารมอบอำนาจพร้อมลงนามให้ครบถ้วนและติดอากรแสตมป์ จำนวน 30.- บาท (สามสิบบาทถ้วน)
3. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ ​

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดการประมูล สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เลขที่ 173 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2787 7086-88  0 2787 7092-94 และ 06 5523 9173  (ในวันและเวลาทำการ)