อสังหาริมทรัพย์

ที่ดินแปลงหมายเลข 16 ถนนมาลัยแมน ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

นครปฐม

ที่ดินแปลงหมายเลข 16 ถนนมาลัยแมน ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ข้อมูลทรัพย์สิน

ประมูล
หมายเลขสินทรัพย์:
41
ประเภทสินทรัพย์:
ที่ดิน
เนื้อที่:
192.70 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย:
-
เงื่อนไขการเช่า:
อายุสัญญา 3 ปี ผลตอบแทน ขั้นต่ำ 115,620.- บาท
ค่าเช่า:
ค่าเช่าปีที่ 1 - 3 เดือนละ 2,410.- บาท
เงินประกันการเช่า:
7,230.- บาท
วิธีการประมูลสิทธิการเช่า:
โดยวิธีทั่วไปเสนอด้วยวาจา