อสังหาริมทรัพย์

ที่ดินแปลงหมายเลข 22/23 ซอยศาลายา 15 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

นครปฐม

ที่ดินแปลงหมายเลข 22/23 ซอยศาลายา 15  ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ข้อมูลทรัพย์สิน

ประมูล
หมายเลขสินทรัพย์:
40
ประเภทสินทรัพย์:
ที่ดิน
เนื้อที่:
100.71 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย:
-
เงื่อนไขการเช่า:
อายุสัญญา 3 ปี ผลตอบแทน ขั้นต่ำ 76,540.- บาท
ค่าเช่า:
ค่าเช่าปีที่ 1 - 3 เดือนละ 3,700.- บาท
เงินประกันการเช่า:
11,100.- บาท
วิธีการประมูลสิทธิการเช่า:
โดยวิธีทั่วไปเสนอด้วยวาจา