อสังหาริมทรัพย์

ที่ดินแปลงหมายเลข 274/3/3 ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี

ที่ดินแปลงหมายเลข 274/3/3 ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลทรัพย์สิน

ประมูล
หมายเลขสินทรัพย์:
43
ประเภทสินทรัพย์:
ที่ดิน
เนื้อที่:
150.00 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย:
-
เงื่อนไขการเช่า:
อายุสัญญา 3 ปี ผลตอบแทน ขั้นต่ำ 30,000.- บาท
ค่าเช่า:
ค่าเช่าปีที่ 1 - 3 เดือนละ 1,300.- บาท
เงินประกันการเช่า:
3,900.- บาท
วิธีการประมูลสิทธิการเช่า:
โดยวิธีทั่วไปเสนอด้วยวาจา