อสังหาริมทรัพย์

ที่ดินแปลงหมายเลข 8/19 ซอยใจเอื้อ 1 ถนนสะพานนนทบุรี-บางบัวทอง ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี

ที่ดินแปลงหมายเลข 8/19 ซอยใจเอื้อ 1 ถนนสะพานนนทบุรี-บางบัวทอง ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลทรัพย์สิน

ประมูล
หมายเลขสินทรัพย์:
42
ประเภทสินทรัพย์:
ที่ดิน
เนื้อที่:
50.15 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย:
-
เงื่อนไขการเช่า:
อายุสัญญา 3 ปี ผลตอบแทน ขั้นต่ำ 21,070.- บาท
ค่าเช่า:
ค่าเช่าปีที่ 1 - 3 เดือนละ 460.- บาท
เงินประกันการเช่า:
1,380.- บาท
วิธีการประมูลสิทธิการเช่า:
โดยวิธีทั่วไปเสนอด้วยวาจา