อสังหาริมทรัพย์

อาคาร 1 ชั้น หมายเลข 117 ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

อาคาร 1 ชั้น หมายเลข 117 ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลทรัพย์สิน

ประมูล
หมายเลขสินทรัพย์:
1
ประเภทสินทรัพย์:
อาคาร
เนื้อที่:
18.71 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย:
106.20 ตารางเมตร
เงื่อนไขการเช่า:
อายุสัญญา 3 ปี ผลตอบแทน ขั้นต่ำ 273,000.- บาท
ค่าเช่า:
4,010.- บาท
เงินประกันการเช่า:
12,030.- บาท
วิธีการประมูลสิทธิการเช่า:
โดยวิธีทั่วไปด้วยวาจา