อสังหาริมทรัพย์

อาคาร 2 ชั้นครึ่ง หมายเลข 208, 214, 216 และ 218 ซอยวรพงษ์ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

อาคาร 2 ชั้นครึ่ง หมายเลข 208, 214, 216 และ 218 ซอยวรพงษ์ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลทรัพย์สิน

ประมูล
หมายเลขสินทรัพย์:
4
ประเภทสินทรัพย์:
อาคาร
เนื้อที่:
45.78 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย:
532.29 ตารางเมตร
เงื่อนไขการเช่า:
อายุสัญญา 15 ปี ผลตอบแทน ขั้นต่ำ 726,000.- บาท
ค่าเช่า:
ค่าเช่าปีที่ 1 - 3 เดือนละ 16,330.- บาท, ปีที่ 4 - 6 เดือนละ 19,950.- บาท, ปีที่ 7 - 9 เดือนละ 23,580.- บาท, ปีที่ 10 - 12 เดือนละ 29,020.- บาท, ปีที่ 13 - 15 เดือนละ 36,270.- บาท
เงินประกันการเช่า:
108,810.- บาท
วิธีการประมูลสิทธิการเช่า:
โดยวิธีทั่วไปด้วยวาจา