อสังหาริมทรัพย์

อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 146 ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 146 ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลทรัพย์สิน

ประมูล
หมายเลขสินทรัพย์:
2
ประเภทสินทรัพย์:
อาคาร
เนื้อที่:
8.41 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย:
73.50 ตารางเมตร
เงื่อนไขการเช่า:
อายุสัญญา 15 ปี ผลตอบแทน ขั้นต่ำ 234,000.- บาท
ค่าเช่า:
ค่าเช่าปีที่ 1 - 3 เดือนละ 3,530.- บาท, ปีที่ 4 - 6 เดือนละ 4,320.- บาท, ปีที่ 7 - 9 เดือนละ 5,100.- บาท, ปีที่ 10 - 12 เดือนละ 6,280.- บาท, ปีที่ 13 - 15 เดือนละ 7,840.- บาท
เงินประกันการเช่า:
23,520.- บาท
วิธีการประมูลสิทธิการเช่า:
โดยวิธีทั่วไปด้วยวาจา