อสังหาริมทรัพย์

อาคาร 3 ชั้น และอาคาร 3 ชั้นครึ่ง หมายเลข 242-244 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

อาคาร 3 ชั้น และอาคาร 3 ชั้นครึ่ง หมายเลข 242-244 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลทรัพย์สิน

ประมูล
หมายเลขสินทรัพย์:
3
ประเภทสินทรัพย์:
อาคาร
เนื้อที่:
67.12 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย:
1,019.87 ตารางเมตร
เงื่อนไขการเช่า:
อายุสัญญา 3 ปี ผลตอบแทน ขั้นต่ำ 1,293,000.- บาท
ค่าเช่า:
31,720.- บาท
เงินประกันการเช่า:
95,160.- บาท
วิธีการประมูลสิทธิการเช่า:
โดยวิธีทั่วไปด้วยวาจา