อสังหาริมทรัพย์

กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 22 ซอยเทเวศร์ 2 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 65.19 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 81 ตรอกนางเลิ้ง 2 แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 25.70 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 551 ซอยศรีย่าน 3 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 40.95 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 383 ซอยราชพัสดุ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 72.45 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 376 ซอยราชพัสดุ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 28.93 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -