อสังหาริมทรัพย์

นครปฐม

ที่ดินแปลงหมายเลข 139 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 50.00 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
นครปฐม

ที่ดินแปลงหมายเลข 140 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 50.00 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
เพชรบุรี

ที่ดินแปลงหมายเลข 274/3/3 ตำบลธงไชย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 150.00 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
เพชรบุรี

ที่ดินแปลงหมายเลข 269/5 ตำบลธงไชย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 282.00 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -