กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตดุสิต ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตดุสิต จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นายประยุกต์ อนุพันธุ์สกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป วางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพร ณ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565