กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และทำบุญถวายพระราชกุศล เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ดังนี้

  สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ส่วนกลาง) จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 71 รูป โดยมีคณะกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ผู้บริหาร และพนักงานสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พร้อมด้วยผู้แทนบริษัทในพระปรมาภิไธย เข้าร่วมพิธี ณ ด้านหน้าวังลดาวัลย์ จากนั้นพนักงานสำนักงานทรัพย์สินฯ ร่วมสวดมนต์ ณ ห้องประชุมเทเวศร์ และกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร โดยจิตอาสาพนักงานสำนักงานทรัพย์สินฯ ร่วมกับผู้แทนบริษัทในพระปรมาภิไธย รวมจำนวน 70 คน 

''''

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 39 รูป
ณ บริเวณซอยกลาง ตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครปฐม (ตลาดบน-ตลาดล่าง) 

 

''''

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานพระสงฆ์จำนวน 12 รูป
ณ วัดสัมปทวนนอก อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

''''

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานพระสงฆ์และสามเณร
จำนวน 10 รูป ณ วัดแม่นางปลื้ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

''''

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
ณ วัดโพธาราม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 

''''

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 10 รูป
ณ วัดดำรงธรรม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 

 

''''

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
ณ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดเพชรบุรี

 

''''

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
ณ วัดแจ้ง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา