งานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

-

 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับหน่วยงานภาคี  22 องค์กร จัดงาน สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา วันที่ 10 - 15 สิงหาคม 2565 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

''

 

งาน สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งนี้ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับหน่วยงานภาคี 22 องค์กร ในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร และสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดนิทรรศการเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทย

ภายในงานได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้โครงการในพระองค์ มาจัดนิทรรศการและนำผลิตผลของเกษตรกรจากโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ทั่วประเทศ มาจำหน่ายให้ประชาชน พร้อมด้วย นิทรรศการโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์และผลงานจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ นิทรรศการ “สีสรรข้าวไทย” นำเสนอพันธุ์ข้าวสีที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงของไทย นิทรรศการอนุรักษ์พันธุ์ปู คืนสู่ ป่าทุ่งทะเล...หนึ่งในงานด้านประมง นิทรรศการ 90 พรรษา พระมารดาแห่งไหมไทย นิทรรศการ คืนกล้วยไม้สู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 เป็นต้น เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด สนองพระราชดำริ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเผยแพร่พระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริต่าง ๆ ให้เยาวชนและประชาชนชาวไทยได้ศึกษาหาความรู้

และขอเชิญร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 19.00 น.