สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ส่งความห่วงใยมอบ "ถุงธารน้ำใจ สำนักงานทรัพย์สินฯ" ณ ชุมชนกุหลาบแดง เขตปทุมวัน

-

   

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ส่งความห่วงใยมอบ "ถุงธารน้ำใจ สำนักงานทรัพย์สินฯ" พร้อมน้ำดื่มตราดอยคำ รวมจำนวน 18 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบเหตุอัคคีภัยเป็นการเร่งด่วน ณ ชุมชนกุหลาบแดง เขตปทุมวัน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565

 

-

 

-

 

-