โครงการออกหน่วยพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี

-
''
''

เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จักษุแพทย์จิตอาสา จิตอาสาจากรัฐอิลลินอยส์ จิตอาสานักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัด “โครงการออกหน่วยพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565” พร้อมมอบถุงพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพดวงตาที่ยังขาดโอกาส อาทิ ผู้ป่วยที่มีสิทธินอกเขตการรักษา ผู้ป่วยที่มีอาการยังไม่เข้าเกณฑ์การเบิกจ่าย และผู้ป่วยที่ไม่มีบัตรประชาชน ให้ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

โดย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานมูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ประธานพิธีฝ่ายบรรพชิต กล่าวสัมโมทนียกถา และนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการผ่าตัดรักษาโรคตา จำนวน 114 ราย ประกอบด้วย พระภิกษุ จำนวน 7 รูป และประชาชนทั่วไป จำนวน 107 ราย ระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2565 ณ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี