ข่าวจัดจ้างจัดหา

รายการใหม่
ข่าวจัดจ้างจัดหา

ประกวดราคางานทำความสะอาดตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครปฐม (ตลาดบน-ตลาดล่าง) ประจำปี 2566-2567

        เรื่อง  ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  เรื่อง  ประกวดราคางานทำความสะอาดตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครปฐม (ตลาดบน-ตลาดล่าง) ประจำปี 2566-2567    ด้วย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคางานทำความสะอาดตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครปฐม (ตลาดบน-ตลาดล่าง) ประจำปี 2566-2567    ทั้งนี้ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม…
รายการใหม่
ข่าวจัดจ้างจัดหา

สอบราคางานทำความสะอาดตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครปฐม (ตลาดท่านา) ประจำปี 2566-2567

       ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  เรื่อง  สอบราคางานทำความสะอาดตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครปฐม (ตลาดท่านา) ประจำปี 2566-2567    ด้วย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคางานทำความสะอาดตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครปฐม (ตลาดท่านา) ประจำปี 2566-2567    ทั้งนี้ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับข้อกำหนดการจัดจ้าง/จัดหา (Terms Of…
รายการใหม่
ข่าวจัดจ้างจัดหา

สอบราคางานบริการทำความสะอาดภายในอาคารและงานดูแลสวน รวมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2566-2567

       ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  เรื่อง  สอบราคางานบริการทำความสะอาดภายในอาคารและงานดูแลสวน รวมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ โดยรอบอาคารสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2566-2567    ด้วย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคางานบริการทำความสะอาดภายในอาคารและงานดูแลสวน รวมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์…
รายการใหม่
ข่าวจัดจ้างจัดหา

สอบราคางานรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2566-2567

      ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  เรื่อง  สอบราคางานรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2566-2567    ด้วย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคางานรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2566-2567    ทั้งนี้ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับข้อกำหนดการจัดจ้าง/จัดหา (Terms Of…
รายการใหม่
ข่าวจัดจ้างจัดหา

การสรรหาผู้รับจ้างงานดูแลรักษาระบบลิฟต์โดยสารและลิฟต์โดยสารรถยนต์อัตโนมัติ โครงการท่าช้างวังหลวง (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำปี 2566

    ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  เรื่อง  การสรรหาผู้รับจ้าง งานดูแลรักษาระบบลิฟต์โดยสารและลิฟต์โดยสารรถยนต์อัตโนมัติ  โครงการท่าช้างวังหลวง (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำปี 2566    ด้วย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างงานดูแลรักษาระบบลิฟต์โดยสารและลิฟต์โดยสารรถยนต์อัตโนมัติ โครงการท่าช้างวังหลวง (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำปี 2566    ทั้งนี้…
ข่าวจัดจ้างจัดหา

สอบราคางานบริการทำความสะอาดตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 – 2567

      ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  เรื่อง  สอบราคางานบริการทำความสะอาดตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดชลบุรี  ประจำปี 2566 – 2567    ด้วย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคางานบริการทำความสะอาดตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 – 2567    ทั้งนี้ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับข้อกำหนดการจัดจ้าง/จัดหา (Terms Of Reference :…
ข่าวจัดจ้างจัดหา

สอบราคางานบริการรักษาความสะอาดตลาดสด ตลาด 2 ชั้น และบริเวณถนนโดยรอบตลาด สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2566-2567

     ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  เรื่อง  สอบราคางานบริการรักษาความสะอาดตลาดสด ตลาด 2 ชั้น และบริเวณถนนโดยรอบตลาด สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2566-2567      ด้วย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคางานบริการรักษาความสะอาดตลาดสด ตลาด 2 ชั้น และบริเวณถนนโดยรอบตลาด สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2566-2567…
ข่าวจัดจ้างจัดหา

สอบราคางานบริการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารและบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2566-2567

    ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  เรื่อง  สอบราคางานบริการรักษาความปลอดภัย ภายในอาคารและบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2566-2567    ด้วย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคางานบริการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารและบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2566-2567    …
ข่าวจัดจ้างจัดหา

สอบราคางานบริการทำความสะอาดภายในอาคารและงานดูแลสวน รวมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2566-2567

    ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  เรื่อง  สอบราคางานบริการทำความสะอาดภายในอาคารและงานดูแลสวน รวมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2566-2567    ด้วย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคางานบริการทำความสะอาดภายในอาคารและงานดูแลสวน รวมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์…
ข่าวจัดจ้างจัดหา

ประกวดราคางานจัดเช่ารถยนต์สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จำนวน 21 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี

   สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง ประกวดราคางานจัดเช่ารถยนต์ จำนวน 21 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี        ด้วย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคางานจัดเช่ารถยนต์สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จำนวน 21 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี (วันที่ 3 มกราคม 2566 ถึง 2 มกราคม 2571)      ทั้งนี้ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับข้อกำหนดการจัดจ้าง/จัดหา (Terms Of Reference…