ประกวดราคางานบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ ประจำปี 2566-2568

   

''

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
เรื่อง ประกวดราคางานบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่
ประจำปี 2566-2568

 

     ด้วย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคางานบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ ประจำปี 2566-2568 (ระยะเวลา 3 ปี)

     ทั้งนี้ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับข้อกำหนดการจัดจ้าง/จัดหา (Terms Of Reference : TOR) ได้ที่ แผนกสถานที่ภายใน กองบริการสำนักงาน ฝ่ายธุรการ อาคาร 6 ชั้น 1 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เลขที่ 173 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2565  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาทำการ) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2787 6787