สอบราคางานบริการทำความสะอาดตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 – 2567

     

''

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 
เรื่อง  สอบราคางานบริการทำความสะอาดตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดชลบุรี
 ประจำปี 2566 – 2567

   ด้วย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคางานบริการทำความสะอาดตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 – 2567

   ทั้งนี้ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับข้อกำหนดการจัดจ้าง/จัดหา (Terms Of Reference : TOR) ได้ที่ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 122/6 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2565  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.  (ในวันและเวลาทำการ)​​

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3853 5301-3 ต่อ 107

 

ดาวน์โหลด

(ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : ใบเสนอราคา)
งานบริการทำความสะอาดตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 – 2567)