สอบราคางานบริการทำความสะอาดภายในอาคารและงานดูแลสวน รวมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2566-2567

   

''

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 
เรื่อง  สอบราคางานบริการทำความสะอาดภายในอาคารและงานดูแลสวน
รวมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประจำปี 2566-2567

   ด้วย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคางานบริการทำความสะอาดภายในอาคารและงานดูแลสวน รวมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2566-2567

   ทั้งนี้ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับข้อกำหนดการจัดจ้าง/จัดหา (Terms Of Reference : TOR) ได้ที่ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 122/6 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2565  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.  (ในวันและเวลาทำการ)​​

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3853 5301-3

 

ดาวน์โหลด

(ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)
สอบราคางานบริการทำความสะอาดภายในอาคารและงานดูแลสวน
รวมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร
สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2566-2567)