สอบราคางานบริการรักษาความสะอาดตลาดสด ตลาด 2 ชั้น และบริเวณถนนโดยรอบตลาด สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2566-2567

    

''

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 
เรื่อง  สอบราคางานบริการรักษาความสะอาดตลาดสด ตลาด 2 ชั้น และบริเวณถนนโดยรอบตลาด
สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2566-2567

 

   ด้วย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคางานบริการรักษาความสะอาดตลาดสด ตลาด 2 ชั้น และบริเวณถนนโดยรอบตลาด สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2566-2567

   ทั้งนี้ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับข้อกำหนดการจัดจ้าง/จัดหา (Terms Of Reference : TOR) ได้ที่ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 122/6 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2565  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.  (ในวันและเวลาทำการ)​​

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3853 5301-3 ต่อ 107

 

ดาวน์โหลด

(ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)
สอบราคางานบริการรักษาความสะอาดตลาดสด ตลาด 2 ชั้น และบริเวณถนนโดยรอบตลาด
สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2566-2567)