เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 4/2565 จำนวน 29 อัตรา กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม และจังหวัดเพชรบุรี

ข่าวประมูลอสังหาริมทรัพย์

  

''

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
เรื่อง เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 4/2565 จำนวน 29 อัตรา
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม และจังหวัดเพชรบุรี

 

-

 

-

     

-

 

-

 

-

 

-

 

-

     

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จะดำเนินการเปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 4/2565 จำนวน 29 อัตรา กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม และจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้

 

ลำดับ รายการ
1. อาคาร 3 ชั้น หมายเลข 258 ซอยบุรีรมย์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
2. อาคารชั้นเดียว หมายเลข 132 ซอยบุรีรมย์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
3. อาคารชั้นเดียว หมายเลข 104,106 ซอยบุรีรมย์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
4. อาคารชั้นเดียว หมายเลข 108 ซอยบุรีรมย์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
5. อาคารชั้นเดียวและชั้นลอยเต็มชั้น หมายเลข 110 ซอยบุรีรมย์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
6. อาคาร 2 ชั้น ด้านหลัง 4 ชั้น หมายเลข 67 ซอยบุรีรมย์ 2 แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
7. อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 265, 263, 261, 259 และ 404, 400, 398 ถนนเจริญกรุง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
8. อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 342, 340 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
9. อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 155 ถนนพะเนียง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
10. อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 80 ซอยเจริญกรุง 36 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
11. อาคาร 9 ชั้น (เฉพาะชั้นล่างพร้อมชั้นลอย) หมายเลข 40 ซอยหน้าวัง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 80 ซอยเจริญกรุง 36 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
12. อาคาร 4 ชั้น หมายเลข 59 - 61 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
13. อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 236/3 ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
14. อาคาร 2 ชั้น พร้อมที่ดิน หมายเลข 200/202 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
15. ที่ดินแปลงหมายเลข 57 ซอยแสนสุข 12 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
16. ที่ดินแปลงหมายเลข 1 ซอยแสนสุข 13 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
17. ที่ดินแปลงหมายเลข 63 ซอยนภาศัพท์แยก 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
18. ที่ดินแปลงหมายเลข 294 ซอยนภาศัพท์แยก 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
19. ที่ดินแปลงหมายเลข 4 ตรอกวัดอินทร์ ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
20. ที่ดินแปลงหมายเลข 20 ซอยเทเวศร์ 1 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร 
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
21. ที่ดินแปลงหมายเลข 22 ซอยเทเวศร์ 2 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
22. ที่ดินแปลงหมายเลข 81 ตรอกนางเลิ้ง 2 แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
23. ที่ดินแปลงหมายเลข 551 ซอยศรีย่าน 3 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
24. ที่ดินแปลงหมายเลข 383 ซอยราชพัสดุ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
25. ที่ดินแปลงหมายเลข 376 ซอยราชพัสดุ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
26. ที่ดินแปลงหมายเลข 139 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
27. ที่ดินแปลงหมายเลข 140 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
28. ที่ดินแปลงหมายเลข 274/3/3 ตำบลธงไชย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​
29. ที่ดินแปลงหมายเลข 269/5 ตำบลธงไชย  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)​

 

ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ระหว่างวันที่ 8 กันยายน - 7 ตุลาคม 2565 โดยลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่ >> คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียน และลงทะเบียนด้วยตนเอง โดยกรอกเอกสารและรับรายละเอียดเงื่อนไขการประมูล ตั้งแต่วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2565 (ในเวลาทำการ)

ส่วนกลาง

-  อาคาร 5 ชั้น 1 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เลขที่ 173 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ส่วนภูมิภาค

 - สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครปฐม เลขที่ 15/13 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

- สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 3 ถนนรถไฟ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

 โดยนำหลักฐานมายื่นความประสงค์ ดังนี้.-

บุคคลธรรมดา

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

นิติบุคคล

1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น  บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้มีอำนาจในนิติบุคคล 

กรณีมอบอำนาจ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล) จำนวน 1 ชุด พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2. เอกสารมอบอำนาจพร้อมลงนามให้ครบถ้วนและติดอากรแสตมป์ จำนวน 30.- บาท (สามสิบบาทถ้วน)
3. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ ​

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดการประมูล สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เลขที่ 173 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2787 7086-88 และ 0 2787 7092-94 (ในวันและเวลาทำการ)