การประมูลสรรหาผู้รับสิทธิการเช่า ด้วยวิธีเช่าตรง อาคาร 2 ชั้น ด้านหลัง 3 ชั้น หมายเลข 3/1096 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ข่าวเช่าอสังหาริมทรัพย์

   

''

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
เรื่อง การประมูลสรรหาผู้รับสิทธิการเช่า ด้วยวิธีเช่าตรง อาคาร 2 ชั้น ด้านหลัง 3 ชั้น หมายเลข 3/1096
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

 

     ด้วย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลสรรหาผู้รับสิทธิการเช่า ด้วยวิธีเช่าตรง อาคาร 2 ชั้น ด้านหลัง 3 ชั้น หมายเลข 3/1096 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

     ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประมูลสรรหาผู้รับสิทธิการเช่า โดยลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่ >> คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียน

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  กองการประมูลการเช่า ฝ่ายจัดการประมูล สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2787 7086

กำหนดการสรรหาผู้รับสิทธิการเช่า ด้วยวิธีเช่าตรง

กำหนดการ รายละเอียด
วันสรรหาผู้รับสิทธิการเช่า

ดำเนินการสรรหาผู้รับสิทธิการเช่าทุก 15 วัน
ตั้งแต่บัดนี้ - วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565

สถานที่

ณ ห้องรับรอง 3 โถงบริการผู้เช่า อาคาร 6
สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

 

หมายเหตุ   เมื่อครบกำหนด 15 วัน ในการสรรหาแต่ละครั้ง

1. กรณีมีผู้สนใจยื่นความประสงค์เช่า 1 ราย จะพิจารณาจัดให้เช่าตามเงื่อนไข
2. กรณีมีผู้สนใจมากกว่า 1 ราย ให้ผู้สนใจเสนอผลตอบแทนสำหรับการประมูลระหว่างกัน โดยเริ่มต้นจากค่าธรรมเนียมการเช่า

 

ดาวน์โหลด

(ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : กำหนดการ)
การประมูลสรรหาผู้รับสิทธิการเช่า ด้วยวิธีเช่าตรง อาคาร 2 ชั้น ด้านหลัง 3 ชั้น หมายเลข 3/1096
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานครร​)

 

ดาวน์โหลด

(ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : เงื่อนไข)
การประมูลสรรหาผู้รับสิทธิการเช่า ด้วยวิธีเช่าตรง อาคาร 2 ชั้น ด้านหลัง 3 ชั้น หมายเลข 3/1096
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร​)