ข่าวจัดจ้างจัดซื้อ

รายการใหม่
ข่าวจัดจ้างจัดซื้อ

ประกวดราคางานปรับปรุงอาคารบ้านพักพนักงาน ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

  ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง ประกวดราคางานปรับปรุงอาคารบ้านพักพนักงานของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดประกวดราคางานปรับปรุงอาคารบ้านพักพนักงาน ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา    ทั้งนี้ ผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานทรัพย์สินฯ www.…
รายการใหม่
ข่าวจัดจ้างจัดซื้อ

ประกวดราคางานบริการรักษาความปลอดภัย ภายในอาคารและบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

 ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง ประกวดราคางานบริการรักษาความปลอดภัย ภายในอาคารและบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดประกวดราคางานบริการรักษาความปลอดภัย ภายในอาคารและบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา     ทั้งนี้…
รายการใหม่
ข่าวจัดจ้างจัดซื้อ

สอบราคางานบริการทำความสะอาดภายในอาคาร งานดูแลสวน และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

 ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง สอบราคางานบริการทำความสะอาดภายในอาคาร งานดูแลสวน และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดสอบราคางานบริการทำความสะอาดภายในอาคาร งานดูแลสวน และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา   …
รายการใหม่
ข่าวจัดจ้างจัดซื้อ

สอบราคางานก่อสร้างทางสัญจรในรูปแบบสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ริมคลองบางบอน ซอยเอกชัย 101 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

  ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง สอบราคางานก่อสร้างทางสัญจรในรูปแบบสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ริมคลองบางบอน ซอยเอกชัย 101 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดสอบราคางานก่อสร้างทางสัญจรในรูปแบบสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 200 เมตร ริมคลองบางบอน ซอยเอกชัย 101 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร    ทั้งนี้…
รายการใหม่
ข่าวจัดจ้างจัดซื้อ

ประกวดราคางานสรรหาผู้ดำเนินงานติดตั้งจอ LED WALL นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

  ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง ประกวดราคางานสรรหาผู้ดำเนินงานติดตั้งจอ LED WALLนิทรรศน์รัตนโกสินทร์     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดประกวดราคางานสรรหาผู้ดำเนินงานติดตั้งจอ LED WALL นิทรรศน์รัตนโกสินทร์    ทั้งนี้ ผู้สนใจแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประกวดราคา และรับเอกสารข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ E-…
ข่าวจัดจ้างจัดซื้อ

สอบราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมวางระบบระบายน้ำ บริเวณชุมชนสะพานแดง และงานลอกท่อระบายน้ำตลาดบริเวณตรอกศาลเจ้า ตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ตอน 1 จังหวัดราชบุรี

  ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง สอบราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมวางระบบระบายน้ำ บริเวณชุมชนสะพานแดงและงานลอกท่อระบายน้ำตลาดบริเวณตรอกศาลเจ้า ตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ตอน 1 จังหวัดราชบุรี     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดสอบราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมวางระบบระบายน้ำ บริเวณชุมชนสะพานแดง และงานลอกท่อระบายน้ำตลาดบริเวณตรอกศาลเจ้า…
ข่าวจัดจ้างจัดซื้อ

สอบราคางานปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ ฝาครอบรางระบายน้ำ รอบพื้นที่ตลาดสด และงานปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 4 ชั้น หมายเลข 105-106 (โครงการ 3) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

  ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง สอบราคางานปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ ฝาครอบรางระบายน้ำ รอบพื้นที่ตลาดสดและงานปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 4 ชั้น หมายเลข 105-106  (โครงการ 3) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดสอบราคางานปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ ฝาครอบรางระบายน้ำ รอบพื้นที่ตลาดสด…