สำนักงานส่วนกลางและภูมิภาค

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (สำนักงานส่วนกลาง)

เลขที่ 173 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
0 2787 7000 (สำหรับผู้เช่า), 0 2787 7777 (สำหรับบุคคลทั่วไป)

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครปฐม

เลขที่ 15/13 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
0 3425 9614
0 3425 5725

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เลขที่ 122/6 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
0 3853 5301 ถึง 3
0 3853 5306

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เลขที่ 254 หมู่ 6 ถ.อุดมสรยุทธ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
0 3526 1013 ถึง 14
0 3526 1036

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครสวรรค์

เลขที่ 229/1 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
0 5621 2036
0 5621 6898

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดลำปาง

เลขที่ 1261 ถ.ไปรษณีย์ ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
0 5421 8569
0 5421 8132

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดเพชรบุรี

เลขที่ 3 ถ.รถไฟ ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
0 3242 5388
0 3242 5388 กด 200

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ส่วนแยกเพชรบุรี

เลขที่ 1150/77 ถ.ชลประทาน (ทรายเหนือ) ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
0 3270 6120

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดสงขลา

เลขที่ 27 ซ.ริมคลองขวาง ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
0 7431 1130
0 7432 5005
ติดต่อสอบถาม
CAPTCHA