กิจกรรมออกหน่วยผ่าตัดตาต้อกระจกเคลื่อนที่ ประจำปี 2565

ภารกิจเพื่อสังคมอื่นๆ