พิธีถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

 

     เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567
     ผู้บริหารและพนักงานสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

 

Image
-

 

Image
-

 

Image
-

 

Image
-

 

Image
-

 

Image
-