ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน และรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสำรอง สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2565

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน และรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสำรอง…

ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2565

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2565 (…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2565

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2565
-

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2565 จำนวน 79 อัตรา

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ประจำปี 2565 จำนวน 79 อัตรา  

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ปี 2564

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง ยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ปี 2564 ตามประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์…