ข่าวจัดจ้างจัดซื้อ

รายการใหม่
ข่าวจัดจ้างจัดซื้อ

ประกวดราคางานบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร และพื้นที่ว่างบริเวณถนนราชดำเนินกลาง พื้นที่บริเวณตรอกสาเก และพื้นที่บริเวณถนนข้าวสาร ประจำปี 2567

    ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  เรื่อง ประกวดราคางานบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร และพื้นที่ว่างบริเวณถนนราชดำเนินกลางพื้นที่บริเวณตรอกสาเก และพื้นที่บริเวณถนนข้าวสาร ประจำปี 2567     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดประกวดราคางานบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร และพื้นที่ว่างบริเวณถนนราชดำเนินกลาง พื้นที่บริเวณตรอกสาเก และพื้นที่บริเวณถนนข้าวสาร ประจำปี 2567     ทั้งนี้…
รายการใหม่
ข่าวจัดจ้างจัดซื้อ

ประกวดราคางานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานเก็บค่าใช้บริการลานจอดรถ พื้นที่สะพานขาวฝั่งปารีส

    ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  เรื่อง ประกวดราคางานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานเก็บค่าใช้บริการลานจอดรถ พื้นที่สะพานขาวฝั่งปารีส       สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดประกวดราคางานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานเก็บค่าใช้บริการลานจอดรถ พื้นที่สะพานขาวฝั่งปารีส     ผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานทรัพย์สินฯ www.crownproperty.…
รายการใหม่
ข่าวจัดจ้างจัดซื้อ

สอบราคางานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค พื้นที่ชุมชนเทพประทานและพื้นที่พัฒนาชุมชนสามยอด

      ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  เรื่อง สอบราคางานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคพื้นที่ชุมชนเทพประทานและพื้นที่พัฒนาชุมชนสามยอด     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดสอบราคางานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค พื้นที่ชุมชนเทพประทานและพื้นที่พัฒนาชุมชนสามยอด     ทั้งนี้ ผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานทรัพย์สินฯ www.crownproperty.or.th…
รายการใหม่
ข่าวจัดจ้างจัดซื้อ

สอบราคางานบริการสุขอนามัยภัณฑ์สำหรับห้องน้ำภายในพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2567-2568

  สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง สอบราคางานบริการสุขอนามัยภัณฑ์สำหรับห้องน้ำภายในพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2567-2568        ด้วย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดสอบราคางานบริการสุขอนามัยภัณฑ์สำหรับห้องน้ำภายในพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (อาคาร 2-8) เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยกำหนดราคากลาง 900,000.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ประจำปี…