ข่าวจัดจ้างจัดซื้อ

รายการใหม่
ข่าวจัดจ้างจัดซื้อ

สอบราคางานล้อมรั้วแผ่นเมทัลชีทต่อจากแนวรั้วเดิมและเสาเหล็ก บริเวณทางเท้าหน้าสมาคมราชกรีฑาสโมสร

 ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง สอบราคางานล้อมรั้วแผ่นเมทัลชีทต่อจากแนวรั้วเดิมและเสาเหล็กบริเวณทางเท้าหน้าสมาคมราชกรีฑาสโมสร     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดสอบราคางานล้อมรั้วแผ่นเมทัลชีทต่อจากแนวรั้วเดิมและเสาเหล็ก บริเวณทางเท้าหน้าสมาคมราชกรีฑาสโมสร    ทั้งนี้ ผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานทรัพย์สินฯ www.crownproperty.or…
รายการใหม่
ข่าวจัดจ้างจัดซื้อ

ประกวดราคางานปรับปรุงและสร้างที่จอดรถ ณ อาคารที่พักอาศัยสำหรับพนักงานสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (บางแค)

  ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง ประกวดราคางานปรับปรุงและสร้างที่จอดรถณ อาคารที่พักอาศัยสำหรับพนักงานสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (บางแค)     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดประกวดราคางานปรับปรุงและสร้างที่จอดรถ ณ อาคารที่พักอาศัยสำหรับพนักงานสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (บางแค)    ทั้งนี้…
รายการใหม่
ข่าวจัดจ้างจัดซื้อ

ประกวดราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารว่างบริเวณถนนราชดำเนินกลาง จำนวน 5 อาคาร (อาคารหมายเลข 4, 13, 14, 17 และ 18)

 ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง ประกวดราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารว่างบริเวณถนนราชดำเนินกลาง จำนวน 5 อาคาร(อาคารหมายเลข 4, 13, 14, 17 และ 18)     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดประกวดราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารว่างบริเวณถนนราชดำเนินกลาง จำนวน 5 อาคาร (อาคารหมายเลข 4, 13, 14,17 และ 18)    ทั้งนี้…