พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระปฐมบรมราชานุสรณ์ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

   เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2565 พนักงานสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระปฐมบรมราชานุสรณ์ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร