โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน

 

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มูลนิธิเอสซีจี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ "ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน" ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 การบริการทันตกรรม ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน วันที่ 21-22 ธันวาคม 2566