โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567 ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร และเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จิตอาสานักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มูลนิธิเอสซีจี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัด โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567 ผ่าตัดรักษาโรคตา และหน่วยทันตกรรม ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร และเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 20 - 22 มีนาคม 2567