ข่าวจัดจ้างจัดหา

รายการใหม่
ข่าวจัดจ้างจัดหา

สอบราคางานปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณอาคาร 5 ทางเข้าสนามเทนนิส ห้องออกกำลังกาย และสนามกีฬา ภายในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

             ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  เรื่อง สอบราคางานปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณอาคาร 5 ทางเข้าสนามเทนนิส ห้องออกกำลังกาย และสนามกีฬา ภายในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์     ด้วย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคางานดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณอาคาร 5 ทางเข้าสนามเทนนิส ห้องออกกำลังกาย และสนามกีฬา ภายในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์    ทั้งนี้…