ข่าวจัดจ้างจัดหา

รายการใหม่
ข่าวจัดจ้างจัดหา

ประกวดราคางานปรับปรุงซ่อมแซมภายนอกอาคาร บริเวณถนนบ้านหม้อและถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 อัตรา

                 ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  เรื่อง ประกวดราคางานปรับปรุงซ่อมแซมภายนอกอาคาร บริเวณถนนบ้านหม้อและถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 อัตรา     ด้วย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคางานปรับปรุงซ่อมแซมภายนอกอาคาร บริเวณถนนบ้านหม้อและถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 อัตรา    …
รายการใหม่
ข่าวจัดจ้างจัดหา

สอบราคางานตรวจสอบอาคารหลังเพลิงไหม้ อาคารตึกแถว 4 ชั้น หมายเลข 86 , 87/123 แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย (ชุมชนวัดสระเกศ) กรุงเทพมหานคร

                ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  เรื่อง สอบราคางานตรวจสอบอาคารหลังเพลิงไหม้ อาคารตึกแถว 4 ชั้น หมายเลข 86 , 87/123 แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย (ชุมชนวัดสระเกศ) กรุงเทพมหานคร     ด้วย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคางานตรวจสอบอาคารหลังเพลิงไหม้ อาคารตึกแถว 4 ชั้น หมายเลข 86 , 87/123 แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย (ชุมชนวัดสระเกศ)…
ข่าวจัดจ้างจัดหา

ประกวดราคางานรื้อถอนอาคาร พื้นที่บริเวณถนนข้าวสาร

                  ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  เรื่อง ประกวดราคางานรื้อถอนอาคาร พื้นที่บริเวณถนนข้าวสาร     ด้วย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคางานรื้อถอนอาคาร พื้นที่บริเวณถนนข้าวสาร     ทั้งนี้ ผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสารการเสนอราคาได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานทรัพย์สินฯ www.crownproperty.or.th และแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประกวดราคา ตั้งแต่บัดนี้ – 1…