อสังหาริมทรัพย์

กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 43 ถนนสามเสน ซอย 6 แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 171.37 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 26 และ 28 ซอยสระสรง แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ประเภทสินทรัพย์ : อาคาร
เนื้อที่ : 18.36 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 176.18 ตารางเมตร
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 12 ตรอกวัดราชนัดดา แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 18.36 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 19 ตรอกวัดราชนัดดา แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 51.75 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -
กรุงเทพมหานคร

อาคาร 3 ชั้น หมายเลข 495/4 ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ประเภทสินทรัพย์ : อาคาร
เนื้อที่ : 13.46 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 182.78 ตารางเมตร