อสังหาริมทรัพย์

กรุงเทพมหานคร

อาคาร 2 ชั้น ด้านหลัง 3 ชั้น หมายเลข 192/4 ซอยวรพงษ์ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร

ประเภทสินทรัพย์ : อาคาร
เนื้อที่ : 14.32 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 184.05 ตารางเมตร
กรุงเทพมหานคร

อาคาร 4 ชั้น หมายเลข 259/1-2 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร

ประเภทสินทรัพย์ : อาคาร
เนื้อที่ : 23.60 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 607.34 ตารางเมตร
กรุงเทพมหานคร

อาคาร 3 ชั้น หมายเลข 976 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

ประเภทสินทรัพย์ : อาคาร
เนื้อที่ : 12.00 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 161.80 ตารางเมตร
กรุงเทพมหานคร

อาคาร 3 ชั้น หมายเลข 449 และ 451 ถนนพระรามที่ 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน

ประเภทสินทรัพย์ : อาคาร
เนื้อที่ : 22.90 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 286.23 ตารางเมตร
กรุงเทพมหานคร

ที่ดินแปลงหมายเลข 81 ตรอกนางเลิ้ง 2 ถนนศุภมิตร แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน
เนื้อที่ : 25.70 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : -