ช่องทางการชำระเงิน

การให้บริการรับชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ผู้เช่าพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สามารถเลือกใช้บริการรับชำระเงินได้ผ่านช่องทาง ดังนี้

1

ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต วีซ่า มาสเตอร์การ์ด ณ โถงบริการผู้เช่า (ส่วนกลาง)

payment
2

ชำระผ่าน Mobile Application ของทุกธนาคาร

''
3

ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

''

 

 • ชำระเงินสดเต็มจำนวนตามยอดใบแจ้งหนี้ฉบับปัจจุบันเท่านั้น 
 • วงเงินชำระสูงสุดได้ไม่เกิน 90,000.- บาท 
 • ชำระไม่เกินวันที่ 25 ของทุกเดือน 
 • เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะได้รับใบเสร็จทันที ออกโดยเคาน์เตอร์เซอร์วิส ถือเป็นหลักฐานทางการเงินที่สมบูรณ์

 

4

ชำระที่ ณ โถงบริการผู้เช่า สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

เปิดให้ชำระได้ วันจันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30 - 16.00 น. 
สามารถชำระ ค่าเช่า ค่าภาษี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผ่านช่องทาง ดังนี้

''

 

5

ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงไทย

 scb ktb

 

 • ผู้เช่าสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ โถงบริการผู้เช่า
 • นำเงินเข้าบัญชีภายในวันที่ 9 ของเดือน
 • สำนักงานทรัพย์สินฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันหลังการหักบัญชี หากผู้เช่าไม่ได้รับ โปรดติดต่อกองบริการลูกค้า สำนักงานทรัพย์สินฯ
 • กรณีธนาคารไม่สามารถหักเงินจากบัญชีติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน สำนักงานทรัพย์สินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการชำระเงินผ่านบัญชี ธนาคารโดยอัตโนมัติ
6

ชำระผ่านตู้ ATM Laser Zone (ธนาคารไทยพาณิชย์)

''
7

ชำระผ่านระบบ Mobile Application - SCB Easy

''

 

หมายเหตุ

 • ชำระเงินไม่เกินวันที่ 25 ของทุกเดือน
 • สำนักงานทรัพย์สินฯ จะออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้เช่าอีกครั้ง (จัดส่งทางไปรษณีย์)
 • Call Center 0-2787-7000

 

8

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เช่าสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

''

 

''

 

การชำระเงินผ่านใบแจ้งหนี้ (Bill Payment)

 

''

 

การบริการรับชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ส่วนภูมิภาค

 

''

 

''

 

การรับชำระเงินหักบัญชีเงินฝากธนาคารแบบอัตโนมัติ

 

''

 

การรับชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

 

''

 

''

 

''

 

การรับชำระเงิน ณ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

 

''

 

''

 

''