กิจกรรมอบรมหลักสูตร “เปิดเคล็ดลับสร้างคอนเทนต์ เพื่อเพิ่มยอดขาย บน Social Media” ให้แก่ผู้เช่าและผู้อาศัยในบริเวณพื้นที่ตลาดทรัพย์สินฯ จังหวัดสงขลา

 

      สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร “เปิดเคล็ดลับสร้างคอนเทนต์ เพื่อเพิ่มยอดขาย บน Social Media” ให้แก่ผู้เช่าและผู้อาศัยในบริเวณพื้นที่ตลาดทรัพย์สินฯ จังหวัดสงขลา จำนวน 43 คน เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะเพิ่มยอดขาย ขยายโอกาสในการขายสินค้าทางออนไลน์ ณ โรงแรมโกลว์ รัตนา เพลส จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

 

-