กิจกรรมเรื่องแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ ตลาดสดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ตลาดสดบ้านเลน) อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือนรุ่นที่ 48 โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก และ เทศบาลตำบลบางปะอิน จัดกิจกรรมเรื่องแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ ตลาดสดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ตลาดสดบ้านเลน) อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

-

 

กิจกรรมการจัดเวทีเสวนาประชาคม ชุมชนตลาดทรัพย์สินฯ พร้อมใจห่างไกลเพลิงอัคคี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566
และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

 

-


     บรรยากาศการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัย ให้แก่ผู้ประกอบการค้า แผงลอยและประชาชนในพื้นที่
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566