กิจกรรม “บริการทันตกรรมเคลื่อนที่” ประจำปี 2562 ณ หอประชุมริมน้ำ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม “บริการทันตกรรมเคลื่อนที่” ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้เช่าและผู้อาศัยอยู่บนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินฯ บริเวณพื้นที่ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพปากและฟันที่ดี โดยให้บริการด้านทันตกรรม อาทิ ขูดหินปูน อุดฟัน และถอนฟัน พร้อมทั้งบริการตัดผมฟรีจากกลุ่มจิตอาสา เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ หอประชุมริมน้ำ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมรับบริการกว่า 500 ราย

 

BAS_2860.jpg BAS_2621.jpg

บรรยากาศภายในงาน ณ บริเวณจุดลงทะเบียนและจุดคัดกรอง

 

     การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงบริการทันตสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เช่าและชาวชุมชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินฯ แล้ว ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์ ๑ ซึ่งเป็นโรงเรียนบนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินฯ ที่มีความสนใจด้านทันตกรรมมาร่วมเป็นจิตอาสาในการเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์เพื่อให้บริการด้านทันตกรรมแก่ผู้ที่มารับบริการในครั้งนี้ด้วย

 

c1874a01383aff6b2f377e0e7135a8f3.jpg

กลุ่มนักเรียนจิตอาสาผู้ช่วยทันตแพทย์ จากโรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์ ๑
ร่วมรับฟังคำชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และร่วมเรียนรู้การปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ

 

9c95c51ff5af8abcabcbe010b6ab34ff.jpg

บริการตรวจรักษา ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพภายในช่องปาก
ถอนฟัน ผ่าตัดฟันคุด อุดฟัน ขูดหินปูน และบริการตัดผมฟรีจากกลุ่มจิตอาสา