ตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดสุพรรณบุรี รับมอบป้ายรับรองมาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื้อวิถีใหม่” ระดับดีมาก (5 ดาว)

 

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตัวแทนผู้ประกอบการค้าตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้แทนรับมอบป้ายรับรองมาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื้อวิถีใหม่” ระดับดีมาก (5 ดาว) จาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 21 ณ สนามกังสดาลย์ปาร์ค จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเป็น 1 ใน 3 ตลาดของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้ผ่านการตรวจประเมิน และรับรองมาตรฐานจากศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

 

-

 

-