พิธีมอบโล่ขอบคุณ หน่วยงานสนับสนุนการจัดงาน "ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

   นางสาวสุภาภรณ์ ตรีแสน รองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมในพิธีมอบโล่ขอบคุณ หน่วยงานสนับสนุนการจัดงาน "ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์"  โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้มอบ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 

 

36668951.jpg

 

   อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ อยู่ในความดูแลของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้าร่วมให้การสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว โดยเปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้น วันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2621-0044
www.nitasrattanakosin.com หรือ www.facebook.com/Nitasrattanakosin