พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2567

 

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2567 จัดโดยกรมการศาสนา เพื่อส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมในการรักษาสืบทอดพระพุทธศาสนาในโอกาสวันสำคัญ โดยมีนายประยุกต์ อนุพันธุ์สกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 

 

Image
-