สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ตลาดสดทรัพย์สินฯ จังหวัดนครปฐม

 

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตลาดสดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครปฐม เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมตั้งจุดให้บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ รวมทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิ โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนที่เข้าใช้บริการ ให้ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดนครปฐมอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้.-

 

การลงพื้นที่ ณ ตลาดสดทรัพย์สินฯ จังหวัดนครปฐม (ตลาดบน-ตลาดล่าง) อำเภอเมืองนครปฐม
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

c7f1c66012d9e408b90bd33e1e382ed3.jpg

 

การลงพื้นที่ ณ ตลาดทรัพย์สินฯ จังหวัดนครปฐม (ตลาดท่านา) อำเภอนครชัยศรี
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

 


1588226583932.jpg 1588226664732.jpg

1588226240741.jpg 1588226215371.jpg