สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตั้งจุดคัดกรอง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ตลาดสดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครสวรรค์ (ตลาดบ่อนไก่)

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตั้งจุดคัดกรอง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการตรวจวัดอุณหภูมิและติดสติกเกอร์พร้อมบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้มาจับจ่ายซื้อสินค้าและประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าใช้บริการภายในตลาด และเว้นระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร รวมทั้งล้างทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ณ ตลาดสดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครสวรรค์ (ตลาดบ่อนไก่) ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้.-

 

การตั้งจุดคัดกรอง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

S__30394164.jpg S__30394166.jpg

 

 

การตั้งจุดคัดกรอง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563

 

S__3038.jpg S__30384940.jpg

5ccd15c3d5209d20021cee467c83e18a.jpg