สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มอบ "ถุงธารน้ำใจ สำนักงานทรัพย์สินฯ" เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้เช่าที่ประสบเหตุอัคคีภัยบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินฯ

 

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ส่งความห่วงใย มอบ "ถุงธารน้ำใจ สำนักงานทรัพย์สินฯ" พร้อมน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้เช่าที่ประสบเหตุอัคคีภัยบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินฯ เป็นการเร่งด่วน ณ ที่ดินแปลงหมายเลข 31/5 ซอยเจริญกรุง 85 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567