สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ "Digital Marketing" เทคนิคการสร้างคอนเทนต์ให้โดน บน Social Media

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนผู้เช่าและผู้อาศัยบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "Digital Marketing" เทคนิคการสร้างคอนเทนต์ให้โดน บน Social Media ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.  ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

หัวข้อการบรรยาย
• เทคนิคการสร้างคอนเทนต์ให้โดน บน Social Media
• Do & Don't ที่ควรทราบ
• เครื่องมือช่วยจัดการร้านออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

     ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2XwWLYO ตั้งแต่บัดนี้ - 9 พฤศจิกายน 2564 ภายในเวลา 17.00 น. 

     ทั้งนี้ ธนาคารจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนและส่งลิงก์เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7000