สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

 

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ นำพนักงานจิตอาสาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครในกลุ่มงานต่างๆ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ณ กองอำนวยการในพื้นที่พักคอยจุดต่างๆดังนี้

164.jpg

229.jpg

326.jpg

416.jpg

513.jpg