สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2566 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

 

     พนักงานสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-