สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ส่งความห่วงใย มอบ "ถุงธารน้ำใจ สำนักงานทรัพย์สินฯ" ณ ชุมชนสุโขทัยซอย 11 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

      สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ส่งความห่วงใย มอบ "ถุงธารน้ำใจ สำนักงานทรัพย์สินฯ" พร้อมน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้เช่าที่ประสบเหตุอัคคีภัยบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินฯ เป็นการเร่งด่วน จำนวน 14 ชุด โดยมี นางสาวพิชญา รัตนพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เป็นผู้แทนมอบ ณ ชุมชนสุโขทัยซอย 11 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

 

-

 

-