สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ส่งความห่วงใย มอบ "ถุงธารน้ำใจ สำนักงานทรัพย์สินฯ" บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบเหตุอัคคีภัยเป็นการเร่งด่วน ณ ตำบลช่องแค จังหวัดนครสวรรค์

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ส่งความห่วงใย มอบ "ถุงธารน้ำใจ สำนักงานทรัพย์สินฯ" พร้อมชุดเครื่องนอน จำนวน 3 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบเหตุอัคคีภัยเป็นการเร่งด่วน ณ ตำบลช่องแค จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

 

15669762939015.jpg